Tidnkl_200

Den miljövänliga sjöfarten – debattartikel i VLT

Olof Jansson, teknisk chef på Wisby Ship Management skriver en intressant debattartikel i VLT, Västmanlands läns tidning.

Han jämför land och sjötransporter in i Mälaren ur ett trafik-, miljö- och energiperspektiv. Om transporter av olja tor Södertälje och Västerås/Köping skulle gå med lastbil istället för båt skulle tankbilarna förburka 505 000 liter mer än fartygen för oljetransporterna.

Läs  debattartikeln här eller i pdf-format.

Dela med dig: