Inlägg29jan

Trafikutskottets betänkande om sjöfartsfrågor och om Kommunikationer debatterades i riksdagen

Idag handlade det om sjöfartfrågor i riksdagen. Trafikutskottets betänkande om sjöfartsfrågor och om Kommunikationer debatterades. Både Jessica Rosencrantz (m) och Lars Tysklind (fp) nämnde Sjöfartsforums arbete och klustrets gemensamma ansträngningar från talarstolen. Det är glädjande. Dessutom är Sjöfartsforums arbete nämnt med egen rubrik i Sjöfartsbetänkandet. Det strategiska arbetet lönar sig.

Dela med dig: