Got-700x300

Dialogmöte om ”Den effektiva hamnen

Den 29 januari arrangeras ett dialogmöte om ”Den effektiva hamnen” där Sjöfartsforum som värd för mötet vill samla berörda aktörer till givande kunskapsutbyten och diskussioner om hamnens utveckling och roll som nod i transportkedjan.

Ämnet – den effektiva hamnen – tar avstamp i det Maritima Manifestet (januari 2013, se länk nedan). Manifestet är slutresultat av den strategiprocess som Sjöfartsforum under flera år har drivit tillsammans med ett stort antal företag, organisationer och myndigheter i det maritima klustret. I det Maritima Manifestets åtgärdspunkter, liksom i underliggande handlingsplaner, lyfts hamnarnas roll och utveckling fram som en viktig förutsättning för effektiva och hållbara transportkedjor och för ökad sjöfart. Eftersom hamnen är en nod och hamnverksamheten har stor påverkan på många aktörer tror vi att det behövs mer dialog mellan berörda parter för att kunna arbeta vidare med att stärka och utveckla hamnarna och därmed sjöfarten.

Dela med dig: