Kalmarcollage200pxl

Kustsjöfartskonferens i Kalmar: Kustsjöfart, närsjöfart och inlandssjöfart – potential och behov

Kustsjöfarten och närsjöfart, liksom inlandssjöfarten diskuterades på Kustsjöfartskonferensen i Kalmar den 12 – 13 november. Sjöfartsforum stod som värd och arrangör tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet.

Talarlistan täckte alla intressenter runt transporten och dess planering, förutom speditören. Att behovet och potentialen finns var tydligt bland föredragshållarna. Talen, diskussionerna och panelsamtalen handlade om vikten av en gemensam helhetssyn och om att alla måste ta sin del av ansvaret för att säkerställa att ökad kust- och närsjöfart blir verklighet och listan på nödvändiga åtgärder blev lång.

Läs mer i Sjöfartsforums nyhetsbrev Om du vill lyssna på talarna – klicka här

Vill du se samtliga talarpresentationer i pdf-format, klicka här

Dela med dig: